Zbędne składniki majątku

Na chwilę obecną Komenda PSP w Łasku nie posiada zbędnych

i zużytych składników majątku.