Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku


Słowo wstępne KG PSP

Tryb i zasady

Wniosek

Przykładowy wniosek