Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń powstałych w poszczególnych miesiącach 2019 r. w rozbiciu na gminy

Lp. Miesiąc Łask Buczek Sędziejowice Widawa Wodzierady Ogółem
P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF
1 styczeń 4 9 0 0 5 0 2 4 0 0 3 0 0 1 0 6 22 0
2 luty 7 51 1 1 1 0 0 9 1 0 10 0 0 6 0 8 77 2
3 marzec 12 29 3 2 3 0 2 7 0 3 1 0 1 7 1 20 47 4
4 kwiecień 15 27 2 4 3 0 4 1 0 11 1 0 8 1 0 42 33 2
5 maj 5 15 2 1 1 0 0 5 0 1 4 1 0 6 0 7 31 3
6 czerwiec 10 36 1 4 5 0 7 8 1 5 13 0 4 13 1 30 75 3
7 lipiec 9 26 3 7 4 0 4 8 0 9 9 0 6 7 2 35 54 5
8 sierpień 13 42 4 1 8 2 2 11 0 4 12 1 1 8 1 21 81 8
9 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień

gdzie: P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – alarm fałszywy


Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w porównaniu do roku 2018

Lp. Miesiąc Łask Buczek Sędziejowice Widawa Wodzierady Ogółem
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 styczeń 13 13 2 5 4 6 5 3 3 1 27 28
2 luty 21 59 1 2 3 10 2 10 1 6 28 87
3 marzec 13 44 2 5 7 9 9 4 2 9 33 71
4 kwiecień 27 44 3 7 8 5 6 12 6 9 50 77
5 maj 25 22 3 2 10 5 8 6 4 6 50 41
6 czerwiec 42 47 13 9 6 16 17 18 10 18 88 108
7 lipiec 63 38 12 11 25 12 23 18 21 15 144 94
8 sierpień 59 59 28 11 23 13 38 17 8 10 156 110
9 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień

 

Ilość zdarzeń powstałych w poszczególnych miesiącach 2018 r. w rozbiciu na gminy

Lp. Miesiąc Łask Buczek Sędziejowice Widawa Wodzierady Ogółem
P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF P MZ AF
1 styczeń 2 10 1 1 1 0 0 3 1 0 4 1 2 1 0 5 19 3
2 luty 8 12 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 12 15 1
3 marzec 6 5 2 0 2 0 4 3 0 3 6 0 0 2 0 13 18 2
4 kwiecień 11 16 0 1 2 0 6 2 0 4 2 0 3 2 1 25 24 1
5 maj 7 16 2 1 2 0 3 7 0 2 6 0 2 2 0 15 33 2
6 czerwiec 5 34 3 6 7 0 2 4 0 4 13 0 4 5 1 21 63 4
7 lipiec 10 51 2 3 9 0 1 22 2 2 21 0 5 15 1 21 118 5
8 sierpień 7 50 2 4 24 0 2 19 2 0 37 1 0 8 0 13 138 5
9 wrzesień 6 36 1 0 9 0 1 8 0 0 18 1 3 7 1 10 78 3
10 październik 10 16 1 0 2 0 3 4 0 4 11 2 0 2 1 17 35 4
11 listopad 4 9 1 1 1 0 1 4 1 2 2 0 1 0 0 9 16 2
12 grudzień 2 16 1 3 1 0 4 4 1 1 1 0 0 3 0 10 25 2

gdzie: P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – alarm fałszywy


Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w porównaniu do roku 2017

Lp. Miesiąc Łask Buczek Sędziejowice Widawa Wodzierady Ogółem
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 styczeń 24 13 5 2 2 4 1 5 5 3 37 27
2 luty 26 21 3 1 4 3 6 2 4 1 43 28
3 marzec 25 13 7 2 11 7 6 9 11 2 60 33
4 kwiecień 16 27 1 3 2 8 3 6 3 6 25 50
5 maj 26 25 2 3 9 10 6 8 5 4 48 50
6 czerwiec 70 42 8 13 14 6 16 17 7 10 115 88
7 lipiec 66 63 15 12 14 25 13 23 12 21 120 144
8 sierpień 278 59 26 28 14 23 30 38 27 8 375 156
9 wrzesień 43 43 8 9 12 9 11 19 4 11 78 91
10 październik 111 27 23 2 40 7 35 17 27 3 236 56
11 listopad 21 14 5 2 6 6 1 4 1 1 34 27
12 grudzień 33 19 1 4 5 9 3 2 6 3 48 37