Spotkanie z druhami z wszystkich jednostek OSP  z terenu powiatu łaskiego w związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej.


W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Sali Szkoleniowej tut. Komendy odbyło się spotkanie z druhami z wszystkich jednostek OSP  z terenu powiatu łaskiego w związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która nałożyła na ochotnicze straże pożarne nowe zadania, na realizację których jednostki te będą otrzymywać środki finansowe
z budżetu państwa. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Łasku –
st. bryg. Piotr Rudecki, który przedstawił że w ramach dotacji z budżetu państwa wszystkie jednostki OSP w tym roku zostaną dofinansowane łączną kwotą 82 mln zł, a następnie omówił nowe zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne, do których należą:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W dalszej części spotkania przedstawiono tryb i zasady udzielania dotacji, sposób wypełniania wniosku oraz przedstawiono asortyment, który można nabyć w ramach dotacji na realizację ww. nowych zadań.