Strona KP PSP w Łasku


Nowy numer alarmowy - 609-005-998
Nowy numer alarmowy ( 609-005-998 ) ułatwiający obsługę zgłoszeń o zdarzeniach realizowanych przez osoby doświadczające trwałych bądź okresowych trudności w komunikowaniu się. Na Powiatowym Stanowisku Kierowania w Łasku jest uruchomiony specjalny numer alarmowy ( 609-005-998 ) umoźliwiający przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach w formie wiadomości tekstowych. Rozwiązanie takie usprawnia obsługę zgłoszeń wykonywanych przez osoby doświadczające trwałych bądź okresowych trudności w komunikowaniu się. Rozwiązanie to zostało uruchomione we wspłópracy z Polskim Związkiem Głuchych i Polskim Związkiem Niewidomych.
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl