Powiatowy Dzień Strażaka 2019


17 maja 2019 roku w siedzibie komendy strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku obchodzili swoje święto – Powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystości towarzyszyła uroczysta oprawa z udziałem pocztu sztandarowego i odegraniem hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy złożył serdeczne życzenia oraz podziękowania strażakom PSP i OSP za ciężką pracę, oddanie i poświęcenie służbie. Podziękował również władzom samorządowym oraz wszystkim którzy wspierają działalność Straży Pożarnej. Jak co roku Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń i  awansów na wyższe stopnie służbowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji awansował na stopień młodszego brygadiera – starszego kapitana Marka Szymborskiego oraz na stopień starszego kapitana – kapitana Kamila Perlińskiego. Komendant Główny PSP awansował na stopień aspiranta – młodszych aspirantów Rafała Jurę i Dawida Nowaka. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP awansował na stopień starszego ogniomistrza – ogniomistrz Izabelę Kuźniak, na stopień ogniomistrza – młodszych ogniomistrzów Piotra Janeckiego i Krzysztofa Holasia, na stopień starszego sekcyjnego – sekcyjnego Michała Szkudlarka. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku awansował na stopień starszego strażaka – strażaka Dominika Janeczka. Wręczenia nominacji dokonali obecni na uroczystości: nadbryg. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Pan Maciej Łuczak Senator RP, Pan Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski oraz st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku. Ponadto podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kutnie starszy kapitan Łukasz Bośka został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, natomiast starszy sekcyjny Damian Krawczyk otrzymał  nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dalszej części uroczystości, st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku oraz Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski złożyli gratulacje oraz przekazali upominek i kwiaty Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbrygadierowi Jarosławowi Wlazłowskiemu w związku z nominacją generalską w dniu 4 maja 2019 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.