Strona KP PSP w Łasku

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Komendant Główny PSP w dniu 10 lipca 2009 r. wdrożył na obszarze całego kraju nowe "ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH". Powyższe "Zasady..." ujednolicają postępowanie straży pożarnej podczas przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu oraz podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły).
Do najbardziej istotnych elementów nowych "Zasad..." należą określone metody postępowania strażaków po dojeździe na miejsce, które prezentujemy poniżej:
1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.

2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na:
- ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
- oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
- poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
- pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Ponadto w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt 2. Analogicznie należy postępować w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.
W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy "w dobrej wierze".
Dodatkowo należy podkreślić, że okres niebezpiecznej aktywności owadów błonkoskrzydłych przypada od maja do listopada. Każda metoda usuwania gniazda w końcowym efekcie powoduje śmierć całego owadziego społeczeństwa, stąd też nie ma znaczenia biologicznego jaka metoda będzie zastosowana.
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie likwidacji gniazd os i szerszeni w budynkach i na posesjach

Arkadiusz Chudobiński
98-100 Łask, ul. Armii Krajowej 49
tel. 0-693 800 587

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji "Marix" Maria Stępińska ul. Sukiennicza 7C, 98-200 Sieradz tel. 0-43 827 19 65, 0-691 724186, 0-509 614 230.

DDD. Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja ul. Pomorska 23, 90-203 Łódź tel. 0-603 802 374

Adamiak Karol Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji Deratyzacji ul. Rabatkowa 51, 94-214 Łódź tel. 0-42 655 77 86

BE-INSEKT ul. Ossowskiego 5, 91-089 Łódź tel. 0-42 653 67 23

Insect" SC Jarosław Górecki Tomasz Białek os. Dolnośląskie 111, 97-400 Bełchatów tel. 0-607 408 513

W celu dodania informacji do ogłoszenia o firmie dezynsekcyjnej prosimy o kontakt pod nr tel. 0-43 675 34 39.

Do pobrania:
ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH oraz KLASYFIKACJA REAKCJI ALERGICZNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU ALERGII NA JAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH (WG MULLERA)
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl