OSP

Na terenie powiatu łaskiego funkcjonują 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (dwie typu S-5, dwie typu S-3, dwanaście typu S-2, dwadzieścia cztery typu S-1), w których dyspozycji jest 66 samochodów (54 gaśniczych, 8 ratownictwa technicznego – Bałucz, Buczek, Chorzeszów, Kwiatkowice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, 1 podnośnik hydrauliczny SH-18 – Łask oraz 3 operacyjne – Łask i Widawa) w tym 11 samochodów ciężkich, 26 średnich, 17 lekkich. 15 jednostek włączonych jest do KSRG (Bałucz, Buczek, Brzyków, Chociw, Chorzeszów, Kwiatkowice, Łask, Łask-Kolumna, Malenia, Marzenin, Sędziejowice, Siedlce, Pruszków, Widawa, Wodzierady).

Wykaz jednostek w układzie gmin:
– gmina Buczek: Buczek, Brodnia, Czestków, Gucin, Grzeszyn, Luciejów, Malenia, Wola Buczkowska,
– gmina Łask: Anielin, Bałucz, Łask, Kolumna, Okup, Sięganów, Teodory, Wiewiórczyn, Wrzeszczewice,
– gmina Sędziejowice: Bilew, Brzeski, Grabia, Grabno, Kamostek, Marzenin, Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, Sobiepany, Żagliny,
– gmina Widawa: Brzyków, Chociw, Dąbrowa Widawska, Kocina, Ochle, Restarzew, Rogóźno, Widawa, Patoki
– gmina Wodzierady: Chorzeszów, Kwiatkowice, Przyrownica, Wodzierady, Wola Czarnyska, Zalesie.