Obszar działania

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku działa na obszarze powiatu łaskiego, którego powierzchnia wynosi 617 km2, w tym 132,58 km2 powierzchni obszaru stanowią lasy. Na terenie powiatu zamieszkuje 52,5 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 85 osób na km2. Administracyjnie w skład powiatu wchodzi pięć gmin: Łask, Buczek, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady. Teren powiatu sąsiaduje z sześcioma powiatami woj. łódzkiego: bełchatowskim, pabianickim, zduńskowolskim, wieluńskim, poddębickim i sieradzkim. Powiat ma charakter rolniczo – przemysłowy z przewagą tego pierwszego. Największa koncentracja przemysłu występuje w gminie i mieście Łask, gdzie znajduje się większość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo – usługowych i przetwórczych. Do największych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu należą zakłady przemysłu odzieżowego „Kastor”, materiałów budowlanych „MAGNUS”, „Petecki”, „LUPOL”, „InstalPlast” i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, Zakład Płynów Infuzyjnych „BAXTER – TERPOL” Sp. z o. o. i „EKO – FARB” w Chociwiu a także „PACKSERVICE Ltd.” i ZPC „SILIKATY” w Teodorach. Z uwagi na swoje centralne położenie, przez powiat łaski przebiegają ważne szlaki drogowe jak: droga krajowa T – 14, T – 44 i drogi wojewódzkie nr 473, 480, 481, 482, 483, 484, 710 oraz kolejowe jak: Katowice – Gdynia i Łódź – Sieradz łączące Polskę południową z północną oraz wschodnią z zachodnią.


CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GMIN

– Gmina i miasto Łask

Gmina Łask zajmuje powierzchnię 147 km2 z czego Miasto Łask, które jest siedzibą władz samorządowych 15 km2. Na terenie gminy znajdują się 43 miejscowości, w których zamieszkuje 29122 osoby, co stanowi 55,4 % ogółu mieszkańców powiatu. W samym mieście zamieszkuje 19825 osób. Gmina ma charakter przemysłowo – rolniczy, a największa koncentracja przemysłu występuje w mieście Łask, gdzie znajduje się największa ilość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo – usługowych i przetwórczych. Miasto jest nie tylko znaczącym ośrodkiem administracyjnym, ale również centrum usługowym, oświatowym i kulturalnym. Od 1 stycznia 1999 roku Łask jest siedzibą władz powiatu i starostwa powiatowego.

 

– Gmina Buczek

Gmina Buczek zajmuje powierzchnię 91 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Buczek położona przy trasie wojewódzkiej 483 Łódź – Częstochowa. Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości, w których zamieszkuje 4960 osób, co stanowi 9,5 % mieszkańców powiatu. Źródłem utrzymania dla ponad 60 % mieszkańców gminy jest rolnictwo indywidualne. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 200 podmiotów gospodarczych. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej „Exgaz” w Bachorzynie, PPHU „DORTEX” w Gucinie.

 

– Gmina Sędziejowice

Gmina Sędziejowice zajmuje powierzchnię 120 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Sędziejowice położona przy trasie wojewódzkiej 481 Łask – Wieluń. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości, w których zamieszkuje 6640 osób, co stanowi 12,6 % mieszkańców powiatu. Gmina o charakterze rolniczym, posiadająca predyspozycje do rozwoju agroturystyki i ze względu na walory przyrodnicze jej tereny włączone zostały do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można PHUP „Alma” w Sędziejowicach i Zakład Wędliniarski „GABRYSIAK” w Lichawie.

 

– Gmina Widawa

Gmina Widawa zajmuje powierzchnię 178 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Widawa położona przy trasie wojewódzkiej 481 Łask – Wieluń. Na terenie gminy znajduje się 48 miejscowości, w których zamieszkuje 8720 osób, co stanowi 16.6 % mieszkańców powiatu. Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo indywidualne. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można Zakład Płynów Infuzyjnych „BAXTER – TERPOL” Sp. z o. o. oraz „EKO – FARB” w Chociwiu, „WIDATEX” Sp. z o.o. w Rogóźniu i Zakład Wędliniarski „KAWIKS” w Patokach.

 

– Gmina Wodzierady

Gmina Wodzierady zajmuje powierzchnię 81 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Wodzierady położona przy drodze powiatowej Łask – Kwiatkowice. Na terenie gminy znajduje się 36 miejscowości, w których zamieszkuje 3095 osób, co stanowi 5,9 % mieszkańców powiatu. Gmina o charakterze rolniczym, posiadająca predyspozycje do rozwoju agroturystyki. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można PPHU „BARTEK” w Chorzeszowie oraz Firmę Nasienną „GRANUM” w Wodzieradach.


Więcej informacji o gminie Łask znaleźć można na stronie :
www.lask.pl