Narada roczna


W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2018 roku. Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Rudecki – Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2018. Następnie Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego – st. kpt. Łukasz Bośka przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno – rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2018. Podsumowania działalności KP PSP Łask w roku 2018 dokonali: st. bryg. Marek Jankowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz Pan Piotr Wołosz – Starosta Łaski. Na zakończenie narady przekazano   czujkę tlenku węgla laureatowi – zwyciężcy konkursu ogłoszonego przez Komendę. Dokonano również poświecenia i przekazania nowo zakupionego pojazdu SLOp m – ki VW Golf. (SW)