Materiał szkoleniowy KG PSP w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów.


Materiał szkoleniowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. Materiał obejmuje zagadnienia związane z mechanizmem upadku na skokochron.