Konkursy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku współorganizuje XX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, które są kierowane dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu łaskiego. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 900 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, który mieści się przy ul. Powstańców 1863 r. nr 6 w Sędziejowicach. Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju określa poniżej zamieszczony regulamin. Dodatkowych informacji z ramienia organizatorów udziela pod nr tel. (43) 675 23 26 – kpt. Kamil Perliński. Szkoły, które wyrażą zainteresowanie udziałem w Turnieju, winny dokonać zgłoszenia w formie pisemnej ze wskazaniem imiennym uczestników do dnia 15 marca 2019 r. oraz dostarczyć wypełnione oświadczenie – zobowiązanie (wg wzoru zamieszczonego poniżej) dot. odpowiedzialności opiekunów za uczniów uczestniczących w czasie Turnieju. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Turnieju, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin-OTWP-2019

Oświadczenie-OTWP-2019