Kadra

Wydziały i pracownicy KP PSP w Łasku

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. inż. Sławomir Wągrowski


Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 101


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. Waldemar Kędziak


Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 34 39 w. 102


Wydział organizacyjno – kwatermistrzowski
sekc. mgr inż. Michał Szkudlarek
technik

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 205

Ewa Mieszkowska
starszy specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 207, w.206


WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY
st. kpt. mgr inż. Łukasz Bośka
Naczelnik Wydziału

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 211

kpt. mgr. Michał Lipiński
Starszy specjalista

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 209

 


Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
kpt. mgr. inż. Kamil Perliński
Starszy specjalista

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 210


Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
ogn. inż. Izabela Kuźniak

gł. księgowy

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 675 23 26 w. 208


Dowódca zmiany I Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
kpt. inż. Michał Kalista

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 6753439 w. 104


Dowódca zmiany II Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Marek Szymborski

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 6753439 w. 104


Dowódca zmiany III Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. asp. Andrzej Papuga

Strażacka 2, 98-100 Łask
tel. 043 6753439 w. 104