Dotacja NFOŚiGW

Zadanie pn. „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku” zrealizowane zostało w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt zadania to 1 299 399 zł, z czego 1 125 950 zł dofinansowane jest z NFOŚiGW, a pozostała część to środki pozyskane z Powiatu Łaskiego.
Roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu polegały m.in. na:
– dociepleniu ścian zewnętrznych, ościeży okiennych i drzwiowych oraz stropów zewnętrznych,
– dociepleniu stropodachu wentylowanego,
– wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
– wymianie wrót garażowych,
– kompleksowej modernizacji instalacji c.o.,
– wykonaniu instalacji dla pomp ciepła z sondami pionowymi,
– wymianie oświetlenia na energooszczędne,
– wykonaniu innych robót towarzyszących przedstawionych w dokumentacji projektowej.