Dofinansowanie

Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego Peugeot Boxer został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania: „Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”.

Koszt całkowity zadania: 118 692 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 47 476 zł

Dofinansowanie z budżetu gmin:
Gmina Buczek: 15.000zł
Gmina Łask: 20.000zł
Gmina Sędziejowice: 10.000zł
Gmina Widawa: 5.000zł
Gmina Wodzierady: 9.000zł