Dofinansowanie 2017

Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyściciel dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Koszt całkowity zadania: 131.000 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 52.000 zł
Środki własne: 32.716 zł

Dofinansowanie z budżetu gmin:
Gmina Buczek: 3.000zł
Gmina Łask: 5.000zł
Gmina Widawa: 4.000zł

Dofinansowanie z instytucji i od osób fizycznych:
Firma LUPOL: 5.000 zł
Nadleśnictwo Kolumna: 2.500zł
Michał Małuszyński: 20.000zł
Firma STEC: 6.784zł