Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za IV kwartał roku 2017

2 października
- " Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
- " W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się narada techniczno - gospodarcza w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gmin: Łask, Buczek, Sędziejowice i Wodzierady. W naradzie wziął udział kpt. Kamil Perliński - St. specjalista ds. kontrolno -rozpoznawczych.

9 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

10-11 października
W Smardzewicach pow. tomaszowski odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

13 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego przedstawili materiał nt.: Oceny wydarzeń pożarowych za okres I półrocza 2017 r.

17 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się szkolenie, na którym omówiono działania służb ratowniczych podczas styczniowego karambolu na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego oraz działania w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku wraz ze swoim Zastępcą.

18 października
Na terenie MOP Sięganów gm. Łask przy drodze ekspresowej S8 odbyły się powiatowe ćwiczenia wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych inspekcji, służb ratowniczych i współdziałających pod kryptonimem "Łask - 17". Organizatorem ćwiczeń, łączących problematykę spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, było Starostwo Powiatowe w Łasku przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Weterynaryjnej i innych służb. Scenariusz praktycznych ćwiczeń na MOP Sięganów zakładał likwidację skutków karambolu kilkudziesięciu samochodów z udziałem wojskowej cysterny paliwowej i samochodu przewożącego niebezpieczne dla ludzi i zwierząt próbki laboratoryjne ptasiej grypy, w wyniku którego poszkodowana została duża ilość osób. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwalnianiu i ewakuacji osób rannych z rozbitych pojazdów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, gaszeniu pożaru pojazdu, uszczelnianiu wycieku paliwa z uszkodzonej cysterny, dekontaminacji poszkodowanych, ratowników i sprzętu oraz budowie maty dekontaminacyjnej. W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów z: Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łaskiego i Wojskowej Straży Pożarnej 32BLT oraz Policja, Zespoły Ratownictwa Medycznego "Falck", przedstawiciele PZZK, Inspekcja Weterynaryjna oraz Żandarmeria Wojskowa. Ćwiczenia obserwowali między innymi przedstawiciele WCZK w Łodzi, Powiatowi Lekarze Weterynarii z terenu woj. łódzkiego oraz Komendanci Powiatowi PSP i Policji z powiatów sąsiednich. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu gotowości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP włączonych do KSRG jak również doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami podczas organizacji akcji ratowniczych na drogach ekspresowych.

27 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

28 października
Do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej o. Jezuitów odbyła się II Pielgrzymka Strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

30 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.


6 listopada
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

10 listopada
Na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, rozegrano XVI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu, których współorganizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Łasku. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Łasku zajęła wysokie 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej kategorii wiekowej "Senior", a w klasyfikacji generalnej zajęła 5 miejsce na 16 startujących drużyn z Komend Miejskich/Powiatowych PSP z terenu województwa łódzkiego. Medale, dyplomy i puchary zwycięskim drużynom i strażakom wręczył bryg. Grzegorz Janowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi wraz z st. bryg. Piotrem Rudeckim Komendantem Powiatowym PSP w Łasku.

11 listopada
W Łodzi odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Po liturgii uroczystości, zapalono znicze oraz złożono kwiaty przed płytą Groby Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach w ział udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Komendę Powiatową PSP w Łasku reprezentowała delegacja tj.: st. kpt. Sławomir Wągrowski- Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, mł. kpt. Michał Lipiński - Starszy Specjalista wraz z pocztem sztandarowym. Na zakończenie obchodów delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

13 listopada
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

18 listopada
W sali OSP w Kwiatkowicach gm. Wodzierady odbyła się uroczystość z okazji Świętej Cecylii patronki muzyków, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 listopada
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

21 listopada
W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

23 listopada
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się narada służbowa funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego województwa łódzkiego, w której wziął udział kpt. Kamil Perliński - starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

24 listopada
W Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu " Najlepszy Policjant i Strażak województwa łódzkiego w 2017 roku", podczas którego st. kpt. Marek Szymborski - Dowódca zmiany z KP PSP w Łasku otrzymał dyplom za zajęcie I miejsca - "Najlepszy strażak PSP w grupie wiekowej senior". W uroczystości wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

27 listopada
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

28 listopada
W sali konferencyjnej tut. Komendy, strażak Dominik Janeczek złożył ślubowanie na sztandar Komendy Powiatowej PSP w Łasku. Następnie po podpisaniu aktów ślubowania został przyjęty w szeregi Państwowej Straży Pożarnej przez st. bryg. Piotra Rudeckiego - Komendanta Powiatowego PSP. Na zakończenie, po życzeniach wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe obecnych na uroczystości ślubowania.

30 listopada
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.


1 grudnia
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku obyła się uroczystość z okazji 150-lecia Powiatu Łaskiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

4 grudnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
W starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego kpt. Kamil Perliński - St. specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych udzielił prelekcji na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. W spotkaniu wziął również udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

8 grudnia
W Zajeździe "JAMBOŁ" Łask - Kolumna odbył się tradycyjny "Torcik Lotniczy" z okazji podsumowania roku lotniczego w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

11 grudnia
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się spotkanie st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi z przedstawicielami 19 Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego oraz panią Katarzyną Drzewiecką reprezentującą firmę BP Europe SE oddział w Polsce. Celem spotkania było przekazanie ufundowanych przez BP kart paliwowych dla OSP w ramach podziękowania za skuteczne działania ratownicze podejmowane w sierpniu i październiku 2017 roku. W spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
W Sanktuarium św. Antoniego Paderewskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się msza święta oraz spotkanie opłatkowe, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

12 grudnia
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć sportowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej woj. łódzkiego w 2017 roku podczas, którego st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego z KP PSP w Łasku otrzymał podziękowanie za wybitne wyniki osiągane w zawodach sportowych rozgrywanych na szczeblu regionalnym oraz krajowym. W uroczystości wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
W Komendzie Powiatowej PSP w Sieradzu odbyła się narada służbowa dla Komendantów Powiatowych/Miejskich lub ich zastępców nadzorujących sprawy operacyjne oraz Naczelników Wydziałów Operacyjnych lub pracowników zajmujących się merytorycznie sprawami operacyjnymi. W naradzie wzięli udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

13 grudnia
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się narada służbowa dla Dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych, w której wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

14 grudnia
W sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych woj. łódzkiego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

15 grudnia
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku odbyła się Wigilia Instruktorska organizowana przez Komendę Hufca ZHP Łask, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
W "Villa Paradise" w Widawie odbyła się uroczystość wigilijna organizowana przez władze Gminy Widawa. W uroczystości wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

16 grudnia
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni gm. Sędziejowice odbyła się uroczysta kolacja wigilijna "Przedsiębiorcy dla samotnych", w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 grudnia
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Łasku, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem strażaków PSP i OSP powiatu łaskiego. Organizatorami spotkania była Komenda Powiatowa PSP w Łasku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. W uroczystości wigilijnej uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, współdziałających służb mundurowych oraz organizacji współpracujących i sympatyków straży z terenu powiatu łaskiego. Na początku spotkania delegacja Hufca ZHP w Łasku przekazała Betlejemskie Światło Pokoju. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki dokonał oficjalnego otwarcia spotkania i powitał zaproszonych gości. Składając świąteczne życzenia podziękował wszystkim za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie łaskim. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli wszystkim strażakom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Po modlitwie, którą poprowadził Kapelan Strażaków Powiatu Łaskiego ks. Jarosław Wojtal zaśpiewano wspólnie kolędę i składano sobie nawzajem życzenia, łamiąc się opłatkiem.

22 grudnia
W budynku sztabu na terenie lotniska 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl