Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za IV kwartał roku 2016

3 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

10 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

11 października
Na terenie Komendy odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krew oddawali honorowo głównie strażacy z PSP w Łasku oraz kilku druhów z jednostek OSP w Bałuczu, Czestkowie i Okupie. Zbiórka krwi odbyła się w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji strażacy w honorowym krwiodawstwie - "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". W akcji wzięło udział 17 strażaków, oddając łącznie 7,65 litra krwi.

12 października
W Archikatedrze Łódzkiej odbyła się uroczysta msza dziękczynna za radosny czas duchowego wzrostu - Światowe Dni Młodzieży 2016, które odbyły się w Polsce, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

13 października
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

17 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

20 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP.

24 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

29 października
Na terenie zakładu produkcyjnego "LAMA" w Kozubach gm. Sędziejowice odbyły się Manewry Gminne OSP Sędziejowice, w których wziął udział kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.7 listopada
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG

10 listopada
W Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów klas mundurowych, w którym wziął udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

11 listopada
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Komendę Powiatową PSP w Łasku reprezentowała delegacja tj.: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, mł. bryg. Waldemar Kędziak - Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych, która złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyły się Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

18 listopada
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się narada służbowa Komendantów Powiatowych (Miejskich), w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

19 listopada
W Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu odbyła się I Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków PSP i OSP Województwa Łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W OSP Kwiatkowice odbyła się uroczystość z okazji Dnia Świętej Cecylii - patronki muzyków, której organizatorem była Orkiestra Dęta z OSP Kwiatkowice. W uroczystości wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

23 listopada
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyły się uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. Podczas uroczystości trzem funkcjonariuszom z tut. Komendy wręczono Medale za Długoletnią Służbę.

24 listopada
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP..

25 listopada
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz kpt. Kamil Perliński, którzy przedstawili zagadnienia związane z akcją profilaktyczną "Czad i ogień. Obudź czujność".

26 listopada
W Sali konferencyjnej tut. Komendy odbył się zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP14 grudnia
W parafii św. Wojciecha w Krzepczowie powiat piotrkowski odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe komendantów Województwa Łódzkiego, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

16 grudnia
W Sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się spotkanie z prezesami, naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji (dzielnicowych) oraz pracowników gmin zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu łaskiego. Tematem spotkania było propagowanie akcji edukacyjnej "Ogień i czad. Obudź czujność" wśród lokalnej społeczności z terenu powiatu łaskiego. Spotkanie poprowadzili: st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego, st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału - Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego, kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych. W spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W Zajeździe "JAMBOŁ" Łask - Kolumna odbyło się uroczyste spotkanie z okazji podsumowania roku lotniczego w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego tzw. "TORCIK LOTNICZY", w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W Villa Paradise w Widawie odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Widawa, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

18 grudnia
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodni odbyła się uroczysta strażacka kolacja wigilijna, organizowana przez Zarząd Gminny OSP RP w Buczku. W uroczystej kolacji wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

19 grudnia
W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Łasku odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 grudnia
W Centrum EC1 - Miasto Kultury w Łodzi przy ulicy Targowej odbyło się wspólne wigilijne spotkanie służb mundurowych województwa łódzkiego. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W sali konferencyjnej KW PSP w Łodzi odbyło się spotkanie podczas, którego st. bryg. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nagrodził strażaków wyróżniających się wynikami sportowymi w 2016 roku. List gratulacyjny oraz nagrodę finansową otrzymał st. kpt. Marek Szymborski - Dowódca zmiany w tut. Komendzie. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

21 grudnia
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Łasku, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem strażaków PSP i OSP powiatu łaskiego. Organizatorami spotkania była Komenda Powiatowa PSP w Łasku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. Na tradycyjne spotkanie opłatkowe przybył bryg. Grzegorz Janowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi. W uroczystości wigilijnej uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, współdziałających służb mundurowych oraz organizacji współpracujących i sympatyków straży z terenu powiatu łaskiego. Na początku spotkania delegacja Hufca ZHP w Łasku przekazała Betlejemskie Światło Pokoju wraz z tegorocznym przesłaniem "Odważnie twórzmy pokój". Następnie Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki dokonał oficjalnego otwarcia spotkania i powitał zaproszonych gości. Składając świąteczne życzenia podziękował wszystkim za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie łaskim. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli wszystkim strażakom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017. Po modlitwie, którą poprowadził Kapelan Strażaków Powiatu Łaskiego ks. Jarosław Wojtal zaśpiewano wspólnie kolędę i składano sobie nawzajem życzenia, łamiąc się opłatkiem.

22 grudnia
W budynku nowego sztabu na terenie lotniska 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Gucinie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP.

27 grudnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

29 grudnia
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl