Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za III kwartał roku 2016

2 lipca
W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

3 lipca
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbył się 4 Festiwal Róż. W uroczystości otwarcia wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W parku w Kwiatkowicach odbył się Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych XXII Festyn sportowo - rekreacyjny, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

13 lipca
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

14 lipca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

18 lipca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

25 lipca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

31 lipca
Na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku powiat zduńskowolski odbyły się uroczystości związane z 120-leciem powstania tej jednostki oraz 115 - lecie powstania Strażackiej Orkiestry Dętej, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.1 sierpnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 72. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. W obchodach wzięli udział: st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP oraz mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG, którzy po zakończeniu uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

4 sierpnia
Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

7 sierpnia
Na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Kamostku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 60-lecia powstania OSP Kamostek, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

14 sierpnia
Na terenie Orlika przy Szkole Podstawowej w Czestkowie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

24 sierpnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

27 sierpnia
Na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle gmina Dobroń odbyła się uroczystość związana z poświęceniem i przekazaniem średniego samochodu gaśniczego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

28 sierpnia
Na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie gm. Widawa odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.6 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

9 września
W Urzędzie Gminy w Wodzieradach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym przedstawił materiał nt.: Zdarzenia pożarowe na koniec sierpnia 2016 r. na terenie gm. Wodzierady i powiatu łaskiego.

10 września
W strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Widawskiej odbyły się uroczyste obchody z okazji 95-lecia powstania jednostki, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta PSP.

11 września
Na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminno - Parafialne, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. Podczas dożynek zostało wystawione stoisko promujące akcję edukacyjno-prewencyjną "Bezpieczny Dom" w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów "Zgaś Ryzyko".

12 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

13 września
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP.

15 - 16 września
W ośrodku "Pod wiatrakiem" w Warcie (powiat sieradzki) odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

16 września
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, przedstawiając materiał dotyczący oceny wydarzeń pożarowych za okres I półrocza 2016 r.

16 - 18 września
W Łasku przy ul. Narutowicza oraz na Stadionie CSiR przy ul. Armii Krajowej odbyły się uroczystości związane z Świętem Chorągwi Łódzkiej ZHP. W uroczystym apelu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. Podczas święta zostało wystawione stoisko promujące akcję edukacyjno-prewencyjną "Bezpieczny Dom" w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów "Zgaś Ryzyko".

17 września
Na cmentarzu parafialnym w Łasku odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystościach wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP wraz z delegacją, która po zakończeniu uroczystości złożyła kwiaty pod pomnikiem katyńskim.

19 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

23 września
Na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych Skanska w Anielinie gm. Łask, odbyły się "Powiatowe ćwiczenia wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i współdziałających". Praktyczne ćwiczenia poprzedzone były omówieniem charakterystyki i działalności zakładu. W Komendzie Powiatowej PSP w Łasku przedstawiono zagrożenia pożarowe występujące na terenie zakładu oraz zaprezentowano założenia do ćwiczeń. Następnie przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji, służb ratowniczych przemieścili się na teren zakładu w Anielinie, gdzie obserwowali ćwiczenia, w których wzięło udział 10 zastępów z: Komendy Powiatowej PSP w Łasku i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łaskiego oraz Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego "Falck". Scenariusz ćwiczeń przewidywał gaszenie pożaru zbiornika z ciekłym asfaltem i ładowarki kołowej, a także prowadzenie działań przedmedycznych i medycznych wobec dwóch osób poszkodowanych, w tym jednej na wieży technologicznej. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu gotowości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP włączonych do KSRG i doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami.

26 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl