Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za III kwartał roku 2017

2 lipca
Na stadionie sportowym w Chociwiu gm. Widawa, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 6 drużyn męskich z gminy Widawa. Sędzią głównym był st. kpt. Marek Szymborski - Dowódca zmiany.

13 lipca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

15 lipca
Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. W uroczystościach wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

17 lipca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

25 lipca
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

29 lipca
Na terenie miejskiego kąpieliska w Łasku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przeprowadziła działania prewencyjne pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Zważywszy na tematykę akcji do udziału zaproszeni zostali ratownicy miejscowego WOPR. Sprzyjająca pogoda umożliwiła przeprowadzenie pokazów ratownictwa wodnego z wykorzystaniem łodzi motorowodnej, specjalnego sprzętu oraz ubrań przeznaczonych do działań w wodzie. Zainteresowani plażowicze, osoby wypoczywające nad wodą mogli dowiedzieć się nie tylko o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, ale także nabyć umiejętności ratowania życia i zdrowia ludzkiego w życiu codziennym.


1 sierpnia
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. W obchodach wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG, którzy po zakończeniu uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

7 sierpnia
Na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne w związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia HPAI, ASF, w których wzięli udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

8 sierpnia
Na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z planowanym świętem oraz festynem organizowanym na lotnisku 32. BLT. W spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

15 sierpnia
- " W Łodzi odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
- "Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, w których wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG. W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" podczas obchodów strażacy z Komendy zorganizowali stoisko edukacyjno - informacyjne.

20 sierpnia
- " Na terenie gminy Widawa odbyły się dożynki archidiecezjalno - gminne, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
- " Na terenie gminy Łask odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy likwidacji Getta Żydowskiego w Łasku, w których wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.
- " Na stadionie sportowym w Sędziejowicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w zawodach udział wzięło 11 drużyn: 9 drużyn w grupie "A" , 1 drużyna kobieca w grupie "C" i 1 drużyna MDP chłopców. Sędzią głównym był st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelni Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

21 sierpnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

24 sierpnia
W Sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku, w którym wzięli udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP oraz bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

26 sierpnia
W miejscowości Przyrownica gm. Wodzierady przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział: 5 drużyn w grupie "A", 1 kobieca grupa "C" i 1 młodzieżowa MDP oraz 1 drużyna dzieci. Sędzią głównym zawodów był kpt. Kamil Perliński - Starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

27 sierpnia
Na terenie gminy Sędziejowice odbyły się Wojewódzkie Dożynki 2017, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

29 sierpnia
Na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się spotkanie w sprawie zabezpieczenia bezpiecznego przebiegu święta oraz festynu organizowanego na lotnisku 32. BLT. W spotkaniu wzięli udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.


1 września
Na cmentarzu parafialnym w Łasku odbyły się uroczyste obchody 78. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystościach wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP wraz z delegacją, która po zakończeniu uroczystości złożyła kwiaty na grobach żołnierzy poległych podczas wojny.

3 września
" W świetlicy wiejskiej w Leśnicy gm. Wodzierady odbyły się Dożynki Gminne 2017, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku. Na placu przy ul. Parkowej w Buczku odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze, w których w wzięło udział: 8 drużyn z grupy "A", 3 drużyny grupy "C", 1 drużyna MDP chłopców, 1 drużyna MDP Dziewcząt. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

5 września
W sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyło się czytanie fragmentów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Narodowe Czytanie", w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. 6 września
Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego "OMEGA" w Kleszczowie pow. bełchatowski odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkoatletyce. Harmonogram mistrzostw obejmował następujące konkurencje: bieg na 100 m, bieg na 1000 m, sztafeta 4 x 100 m, skok w dal i pchnięcie kulą. W zawodach uczestniczyło 19 drużyn reprezentujących komendy powiatowe/miejskie z terenu województwa łódzkiego. Reprezentacja KP PSP w Łasku osiągnęła bardzo dobre wyniki zajmując II miejsce w konkurencji sztafeta 4 x 100 m, natomiast w klasyfikacji generalnej zawodów, po zsumowaniu wyników konkurencji indywidualnych, zajęła III miejsce w województwie. 9 września
- " Na terenie lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste obchody Święta 32. BLT, w których wziął udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG. W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" podczas święta strażacy z Komendy zorganizowali stoisko edukacyjno - informacyjne.
- " W leśniczówce w Wrzeszczewicach odbyły się obchody Jubileuszu 95-lecia powstania Koła Łowieckiego nr 16 "PONOWA" w Łasku, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

10 września
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza 28 w Łasku się odbyły Dożynki Gminno - Powiatowo- Parafialne, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

11 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

13 września
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

15 września
Na cmentarzu parafialnym w Łasku odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 78. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę, w których wzięli udział: st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP wraz ze swoim zastępcą. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem katyńskim.

17 września
Na terenie gm. Widawa odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 600 lecia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. Podczas obchodów 600-lecia parafii w Widawie strażacy z KP PSP w Łasku przygotowali stoisko propagujące bezpieczeństwo pożarowe i zagrożenie związane z tlenkiem węgla. Na stoisku prezentowano czujki dymu i tlenku węgla, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz materiały informacyjne akcji "Ale czad" w ramach ogólnopolskiej kampanii MSWiA "Czad i ogień. Obudź czujność". Strażacy łaskiej komendy ostrzegali przed zagrożeniami pożarowymi w domach i mieszkaniach oraz udzielali porad w zakresie bezpiecznych zachowań podczas pożarów i innych zdarzeń. Spośród osób odwiedzających stoisko rozlosowano kilkanaście czujek dymu i tlenku węgla oraz albumy wydane z okazji 35-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemi łaskiej. Przekazanie czujek i albumów odbyło się na scenie, w przerwie między występami artystycznymi. Po przekazaniu czujek przy stoisku przeprowadzono pokazy z wykorzystaniem symulatora pożarów. W akcji udział wzięło ok. 500 osób.

18 września
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

21 września
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem było omówienie i przedstawienie działań jakie były podejmowane w powiecie łaskim w związku z nawałnicą jaka przeszła nad terenem powiatu w sierpniu. W posiedzeniu wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz kpt. Michał Lipiński - Starszy specjalista.

24 września
Na stadionie sportowym Gminnego Klubu Sportowego w Sędziejowicach odbyły IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łaskiego. W zawodach wzięło udział 16 drużyn w tym: 6 męskich, 5 kobiecych i 5 młodzieżowych (dziewcząt i chłopców). Komisji sędziowskiej składającej się ze strażaków Komendy Powiatowej PSP w Łasku przewodniczył mł. bryg. Waldemar Kędziak.
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl