Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za II kwartał roku 2017

3 kwietnia
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się spotkanie w sprawie obchodów Świąt 1-3 Maja w Łasku. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

5 kwietnia
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku odbyły się VI Powiatowe Targi Edukacyjne. Do przedsięwzięcia przyłączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku wystawiając stoisko promujące zawód strażaka, gdzie udzielano informacji dotyczących specyfiki wykonywania zawodu strażaka oraz rozdawali materiały związane z rekrutacją do szkół pożarniczych.

8 kwietnia
W Komendzie Miejskiej PSP w Skierniewicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja "Wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych - Skierniewice 2017", w której wziął udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG.

12 kwietnia
W sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się zakończenie etapu powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem: "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni". Na konkurs nadesłano ogółem 169 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych, wykonane różnymi technikami, z których nagrodzono 20 prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Grupa I - autorzy w wieku od 6. do 9. r.ż.: 1. Kornelia Langowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, 2. Anna Sukiennik Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, 3. Fabian Hetmanek Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie, Wyróżnienia: Nikola Pawlak Zespół Szkół w Marzeninie, Szymon Janiszewski Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Grupa II - autorzy w wieku od 10. do 13. r.ż.: 1. Maciej Shah Bukhari Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie, 2. Julia Różycka Zespół Szkół w Kwiatkowicach, 3. Martyna Kowalska Szkoła Podstawowa w Widawie, Wyróżnienia: Zofia Lisiecka Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie, Olga Bińkowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie.

Grupa III - autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18. r.ż. : 1. Dominika Kalinowska Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, 2. Amelia Kowalska Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, 3. Patrycja Florczak Gimnazjum nr 3 w Łasku-Kolumnie, Wyróżnienia: Julia Niewiadomska Publiczne Gimnazjum w Widawie, Kacper Lisowski Publiczne Gimnazjum w Widawie.

Grupa IV - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych (do 18 r.ż.): 1. Marcelina Łaguniak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, 2. Aleksandra Wawrzyniak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, 3. Klaudia Wawrzyniak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Wyróżnienia: Patryk Klepacz Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, Jakub Urbański Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku.
Laureatom konkursu plastycznego nagrody rzeczowe, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Łasku i pamiątkowe dyplomy wręczyli: Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski oraz bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku.

12 - 13 kwietnia
W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyły się szkolenia z zakresu organizacji łączności w sieciach radiowych UKF, w których wzięli udział: st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP, bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG, mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG.

13 kwietnia
Na łaskim cmentarzu odbyły się lokalne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W obchodach wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta PSP wraz z delegacją, która na zakończenie obchodów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych i pomordowanych na Wschodzie.

14 kwietnia
Na terenie koszar łaskiego lotniska odbyło się zorganizowane przez Dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Rafała Zdanieckiego spotkanie wielkanocne, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 kwietnia
W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się spotkanie wielkanocne służb mundurowych województwa łódzkiego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

26 kwietnia
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się spotkanie robocze dotyczące przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego w obszarze zagadnień kryzysowych, obronnych i obrony cywilnej, które planowane są na m-c październik br. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

27 kwietnia
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

28 kwietnia
W Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.3 maja
W Katedrze w Łodzi oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta 3 Maja, w których wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
Z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczyste obchody tego święta. Zastępca Komendanta Powiatowego - bryg. Piotr Cały wraz z delegacją oraz pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, która odbyła się w Kolegiacie Łaskiej. Następnie delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.
W OSP we Wrzeszczewicach gm. Wodzierady odbyły się uroczyste obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej gminy Łask, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

5 maja
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas, którego przedstawiono materiał dotyczący zagrożeń pożarowych związanych z wiosennym wypalaniem traw. W posiedzeniu wzięli udział: st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka.

7 maja
Na placu strażackim w Grabi odbyły się uroczystości z okazji jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi oraz Gminnym dzień Strażaka, w uroczystościach wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

8 maja
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

18 maja
W Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące Obywatelskiego Komitetu Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 maja
W Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji Mariusza Błaszczaka, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

24 maja
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się odprawa operacyjna, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

27 maja
Na placu przed strażnicą OSP w Kwiatkowicach, odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka 2017. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji strażaków odprawioną na placu przed strażnicą OSP w Kwiatkowicach. Po mszy odbył się uroczysty apel, który poprzedzony był minutą ciszy jako oddanie czci pamięci dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, którzy zginęli na służbie podczas gaszenia pożaru w dniu 25 maja 2017 roku w Białymstoku. Po raporcie, hymnie i podniesieniu flagi państwowej nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości, którego dokonali st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku i dh Wojciech Pokora Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy i Druh Prezes złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania strażakom PSP i OSP za ciężką pracę, oddanie i poświęcenie służbie. Dziękowali również władzom samorządowym oraz wszystkim którzy wspierają działalność Straży Pożarnej. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało Złoty Znak Związku druhowi Markowi Łukawskiemu oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Piotrowi Nowakowskiemu. Za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi Medalami "Zasłużony dla pożarnictwa" odznaczonych zostało łącznie 11 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną odznaką "Strażak Wzorowy" wyróżniony został jeden z druhów OSP. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: do stopnia starszego aspiranta awansowany został asp. Adam Stasiak, do stopnia aspiranta awansowany został mł. asp. Robert Klimczak, do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: st. sekc. Marcin Kaczmarek, st. sekc. Przemysław Saładaj, st. sekc. Krzysztof Skurpel, st. sekc. Piotr Zelmer, do stopnia sekcyjnego awansowany został st. str. Michał Szkudlarek. Wręczenia odznaczeń i nominacji dokonali obecni na uroczystości Pan Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Pan Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm RP, bryg. Grzegorz Janowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku, dh Wojciech Pokora Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku oraz dh Włodzimierz Konieczny Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. Uroczyste obchody Dnia Strażaka uświetniła Orkiestra OSP w Kwiatkowicach. Na zakończenie obchodów odbyła się defilada pododdziałów PSP i OSP.

29 maja
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

31 maja i 1 czerwca
Na stadionie AZS w Łodzi oraz stadionie OSiR w Skierniewicach odbyły się XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Sporcie Pożarniczym. W sportowej rywalizacji wzięła udział drużyna z KP PSP w Łasku. Regulamin mistrzostw obejmował następujące konkurencje: wejście przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100 m, sztafeta pożarnicza i pożarnicze ćwiczenie bojowe. W zawodach uczestniczyły 22 drużyny reprezentujące komendy powiatowe/miejskie z terenu województwa łódzkiego. Reprezentacja naszej Komendy osiągnęła bardzo dobre wyniki zajmując II miejsce w konkurencji pożarnicze ćwiczenie bojowe, natomiast w klasyfikacji generalnej zawodów, zajęła III miejsce w województwie.

3 czerwca
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza w Łasku odbył się 21.Jarmark Łaski. W uroczystości otwarcia Jarmarku wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. Podczas Jarmarku w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" zorganizowano stoisko edukacyjno - informacyjne, pokaz działań ratowniczo - gaśniczych, pokaz gaszenia pożaru oleju na rozgrzanej patelni, a także przeprowadzono dla najmłodszych konkurencje sportową - strażacki tor przeszkód. Na zakończenie zawodów wręczono dzieciom nagrody oraz drobne upominki. Rozlosowano również czujki tlenku węgla i dymu oraz opracowanie książkowe "Z dziejów zawodowego pożarnictwa na ziemi łaskiej 1981 - 2016".

4 czerwca
W kościele garnizonowym w Łasku, została odprawiona uroczysta suma odpustowa, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

5 czerwca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
Na terenie lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się uroczystość zdania obowiązków przez płk. pil. Rafała Zadenckiego - Dowódcy 32. BLT. W uroczystości wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

6 czerwca
W Uniejowie pow. poddębicki Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi zorganizowała ćwiczenia przeciwpowodziowe, których celem było przećwiczenie montażu mobilnego systemu zamknięć przeciwpowodziowych oraz pompowania wody przy użyciu pompy dużej wydajności. W ćwiczeniach wzięli udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG, st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego oraz dwa zastępy z JRG.

8 czerwca
Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFREEXPO odbyło się spotkanie zastępców komendanta głównego PSP z komendantami miejskimi/powiatowymi PSP. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP

9 czerwca
W OSP Sędziejowice odbyły się obrady dotyczące powołania Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia OSP Sędziejowice, w których uczestniczył st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

12 czerwca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

14 czerwca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

19 czerwca
W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzieradach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział kpt. Michał Lipiński - Specjalista w Wydziale Operacyjno Szkoleniowym. Podczas spotkania przedstawiono następujące informacje: "Ocenę bezpieczeństwa przeciwpożarowego za okres 5 m-cy 2017 r. na terenie powiatu i gminy Łask" oraz " Podsumowanie konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom" w 2017 r.".

23 czerwca
W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada służbowa Komendantów Powiatowych (Miejskich), w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

24 czerwca
Na placu przy ul. Parkowej w Buczku odbyło się uroczyste otwarcie imprezy plenerowej pn. "Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego", w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

26 czerwca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

27 czerwca
W sali Urzędu Miejskiego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łasku. Podczas posiedzenia kpt. Michał Lipiński - Specjalista w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym -przedstawił następujący temat "Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy Łask".

28 czerwca
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się spotkanie robocze dotyczące przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego w obszarze zagadnień kryzysowych, obronnych i obrony cywilnej, które planowane są na m-c październik br. W spotkaniu wzięli udział: st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl