Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za II kwartał roku 2016

4 kwietnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznych obchodów Świąt 1-3 Maja w Łasku, w spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

6 kwietnia
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem była organizacja Światowych Dni Młodzieży. W posiedzeniu wzięli udział: bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP, bryg. Piotr Cały - Za-ca Komendanta Powiatowego PSP oraz mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista.

8 kwietnia
W sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łasku, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

10 kwietnia
Na terenie miasta Łask odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Biegu Pamięci św. Jana Pawła II, organizowana przez władze samorządowe powiatu łaskiego i gmin oraz parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku, w której wzięła udział reprezentacja składająca się z funkcjonariuszy KP PSP w Łasku.

11 kwietnia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

13 kwietnia
Na łaskim cmentarzu odbyły się lokalne obchody upamiętniające 76. rocznicę zbrodni katyńskiej. W obchodach wzięli udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP oraz bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, którzy na zakończenie obchodów złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych i pomordowanych na Wschodzie.

15 kwietnia
W sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się zakończenie etapu powiatowego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2015/2016 pod hasłem: "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Na konkurs nadesłano ogółem 149 prac plastycznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, wykonane różnymi technikami, z których nagrodzono 16 prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Grupa I (klasy 1-3) Szkoły Podstawowe: 1. Wiktor Witowski - Szkoła Podstawowa w Ochlach, 2. Mikołaj Piechura - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie 3. Magdalena Olejnik - Zespół Szkół w Kwiatkowicach. Wyróżnienia: Zuzanna Bośka - Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zuzanna Szukalska - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Grupa II (klasy 4-6) Szkoły Podstawowe: 1. Martyna Kardas - Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, 2. Alicja Motylska - Zespół Szkół w Buczku, 3. Agnieszka Niziołek - Szkoła Podstawowa w Okupie. Wyróżnienia: Kacper Lisowski - Zespół Szkół w Widawie, Jan Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku-Kolumnie, Martyna Bartos - Szkoła Podstawowa w Okupie.

Grupa III Szkoły Gimnazjalne: 1. Natalia Motylska - Zespół Szkół w Buczku, 2. Justyna Luter - Zespół Szkół w Widawie, 3. Weronika Świątczak - Zespół Szkół w Kwiatkowicach. Wyróżnienia: Dominika Gajda - Zespół Szkół w Kwiatkowicach, Julia Borowiecka - Zespól Szkół w Buczku.

Laureatom konkursu plastycznego nagrody rzeczowe, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Łasku i pamiątkowe dyplomy wręczyli: Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski, bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku oraz Pan Aleksy Nowak - plastyk z Łaskiego Domu Kultury.

16 kwietnia
W OSP Przyrownica odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodzieradach, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

27 kwietnia
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.2 maja
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - bryg. Piotr Cały wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się na Placu 11 Listopada w Łasku.

3 maja
Z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczyste obchody tego święta. Zastępca Komendanta Powiatowego - bryg. Piotr Cały wraz z delegacją oraz pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, która odbyła się w Kolegiacie Łaskiej. Następnie delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Na Placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie gm. Widawa odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z oddaniem garażu strażackiego, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie odbyły się uroczyste obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Łasku, w których wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

5 maja
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się odprawa służbowa Komendantów Powiatowych/Miejskich, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

12 maja
Na terenie 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego dowódcy płk. dypl. pil. Ireneusza Nowaka, który od dnia 17 maja br. rozpocznie Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell w USA. W uroczystości wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego PSP w Łasku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji wojewódzkiego zlotu harcerzy w Łasku, w którym wziął udział st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału operacyjno - szkoleniowego.

16 maja
W sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Łask w sprawie podziału dotacji dla jednostek OSP z KSRG.

18 maja
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się konferencja dotycząca prawno-karnego i prawno-administracyjnego pojęcia ochrony zwierząt oraz szeroko pojętego humanitaryzmu wobec zwierząt. W konferencji wziął udział st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

21 maja
Na placu przed KP PSP w Łasku odbyły się obchody Jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku połączone z Powiatowym Dniem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków odprawioną w Kolegiacie Łaskiej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed Komendę Powiatową PSP w Łasku gdzie odbył się uroczysty apel. Po raporcie, hymnie i podniesieniu flagi państwowej nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości, którego dokonał Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu obchodów 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku Pan Marek Aulak. Następnie głos zabrał st. bryg Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku, który przedstawił historię zawodowego pożarnictwa na ziemi łaskiej oraz złożył serdeczne życzenia oraz podziękowania strażakom PSP i OSP za ciężką pracę, oddanie i poświęcenie służbie. Podziękował również władzom samorządowym oraz wszystkim którzy wspierają działalność Powiatowej Straży. W dalszej kolejności nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku, którego dokonali Pan Marek Aulak Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku, st. bryg. Paweł Stępień Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku. Obecny na uroczystości J. E. ks. Biskup Adam Lepa poświęcił tablicę pamiątkową, budynek Komendy po termomodernizacji oraz nowy samochód pożarniczy - SLKw Peugeot Boxer. Obchody Jubileuszu były okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Łodzi odznaczyło Komendę Powiatową PSP w Łasku Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Kapituła Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała Komendzie Powiatowej PSP w Łasku Odznakę Honorową PCK II. Stopnia. W uznaniu zasług za długoletnią służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał Pan Cezary Gabryjączyk, a Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: st. ogn. Jacek Polkowski, st. ogn. Krzysztof Urbaniak i dh. Antoni Mielczarek. W uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP Prezydium Zarządu Głównego Zw. OSP RP nadało Złoty Znak Związku dh Tomaszowi Mielczarkowi. Za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Łodzi medalami "Zasłużony dla Pożarnictwa" odznaczyło 23 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: do stopnia kapitana awansowany został mł. kpt. Michał Kalista, do stopnia aspiranta awansowany został mł. asp. Łukasz Rubaj, do stopnia ogniomistrza awansowana została mł. ogn. Izabela Kuźniak, do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: st. sekc. Krzysztof Holaś, st. sekc. Piotr Janecki, st. sekc. Sebastian Płóciennik, st. sekc. Paweł Zaczyk, do stopnia starszego sekcyjnego awansowany został sekc. Marcin Owczarek, do stopnia sekcyjnego awansowany został st. str. Łukasz Gwis. Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny PSP wyróżnił Dyplomem okolicznościowym mł. bryg. Waldemara Kędziaka. Wręczenia odznaczeń, wyróżnień i nominacji dokonali obecni na uroczystości Pan Piotr Polak Poseł na Sejm RP, st. bryg. Paweł Stępień Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku i dh Wojciech Pokora Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku. Z okazji Jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łaskiego oraz za pomoc w organizacji Jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku Społeczny Komitet obchodów 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku i Komendant Powiatowy PSP w Łasku wyróżnili statuetką pamiątkową kilkadziesiąt osób w tym: Radnych Rady Powiatu Łaskiego, Burmistrza Łasku i wójtów gmin powiatu łaskiego, przedstawicieli instytucji współdziałających, działaczy OSP oraz firmy i osoby prywatne. Podczas obchodów Jubileuszu przygotowano stoisko wystawienniczo-informacyjne, na którym funkcjonariusze PSP udzielali porad w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach akcji "Nie dla czadu" i "Zgaś ryzyko", natomiast Poczta Polska prezentowała pamiątkowy stempel pocztowy, kartki pocztowe i widokówki oraz znaczki pocztowe przygotowane na obchody Jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku. Z okazji obchodów Jubileuszu wydano również publikację pt. "Ludziom na pożytek… Z dziejów zawodowego pożarnictwa na ziemi łaskiej 1981-2016". Uroczyste obchody Jubileuszu uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Sędziejowicach. Na zakończenie obchodów odbyła się defilada pododdziałów PSP i OSP.

24 maja
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

26 maja
Na placu przy kościele pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, w których wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Odznaczeni zostali: st. ogn. Zbigniew Parada oraz st. ogn. Krzysztof Krawczyk - Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, kpt. Michał Kalista - Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, natomiast nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali: do stopnia starszego brygadiera - bryg. Piotr Rudecki, do stopnia młodszego brygadiera - st. kpt. Waldemar Kędziak, do stopnia starszego kapitana - kpt. Łukasz Bośka.

30 maja
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.1 czerwca
Na terenie JRG nr 10 oraz stadionie klubu sportowego AZS w Łodzi odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach wzięła udział drużyna tut. Komendy, która w klasyfikacji generalnej zajęła 9 miejsce.

2-3 czerwca
W Ośrodku Konferencyjno-Hotelowym OSSA k. Rawy Mazowieckiej odbyła się naradę służbowa dla komendantów miejskich i powiatowych PSP, pionu kontrolno - rozpoznawczego oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z województwa łódzkiego. W naradzie wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

4 czerwca
W strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Widawskiej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Narutowicza w Łasku odbył się 20.Jarmark Łaski. W uroczystości otwarcia Jarmarku wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

8 czerwca
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem był stan przygotowań do zabezpieczenia wizyty pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. W posiedzeniu wzięli udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

9 czerwca
W Centrum Kongresowym w Kielcach, podczas trwania XI Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2016, odbyła się narada służbowa komendantów powiatowych/miejskich. Naradę prowadzili zastępcy komendanta głównego PSP - st. bryg. Marek Jasiński i st. bryg. Krzysztof Hejduk. Głównym tematem narad była współpraca z OSP oraz tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2016 r. W odprawie wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

11 czerwca
W Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Łasku, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

14 czerwca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

15 czerwca
W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyła się odbyła się konferencja szkoleniową na temat: "Zagrożenia wynikające z organizacji masowych na terenie kraju", zorganizowana przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W konferencji wziął udział kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

16-17 czerwca
W Hotelu "AMBASADOR" w Łodzi odbyła się narada służbowa komendantów powiatowych/miejskich nadzorujących sprawy operacyjne, naczelników wydziałów operacyjnych oraz dowódców JRG z terenu województwa łódzkiego. W naradzie wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

18 czerwca
Na stadionie sportowym Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Powiat łaski reprezentowała Drużyna Pożarnicza Chłopców z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach, która w klasyfikacji ogólnej zajęła drugie miejsce. Sportowej rywalizacji przyglądał się bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku.

21 czerwca
W sali Urzędu Miejskiego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łasku, na którym st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego przedstawił materiał pt.: "Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Łask za 2015 r.".

27 czerwca
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl