Strona KP PSP w Łasku

SZKOLENIA OSP 2014

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (Przeznaczone dla strażaków z jednostek z KSRG)

» Instrukcja obsługi platformy e-learningowej


» Karta zgłoszeniowa - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP


WYKAZ TEMATÓW SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I


Organizacja ochotniczych straży pożarnych (Powerpoint)

Służba wewnętrzna. Musztra (Powerpoint)

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy (Powerpoint)

Drabiny pożarnicze (Powerpoint)

Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany (Powerpoint)

Proces spalania, a pożar (Powerpoint)

Zadania strażaków w zastępie (Powerpoint)

Podstawy organizacji akcji gaśniczej (Powerpoint)

Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych (Powerpoint)

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze (Powerpoint)

Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia (Powerpoint)

Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń (Powerpoint)

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie (Powerpoint)

WYKAZ TEMATÓW SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej (Powerpoint)

Rozwój pożaru (Powerpoint)

Film do tematu nr 2 (mpeg)

Taktyka gaszenia pożarów (Powerpoint)

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (Powerpoint)

Ratowniczy sprzęt mechaniczny (Powerpoint)

Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych (Powerpoint)

Elementy pierwszej pomocy (Powerpoint)Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl