Strona KP PSP w Łasku

TERMINARZ KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU
NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PSP w ŁASKU


Rodzaj wydarzenia Miejsce Data wydarzenia
Regulamin OTWP 2018.(DOC)

Oświadczenie OTWP 2018.(DOC)
Zespół Szkół w Widawie, ul. Wieluńska 1722.03.2018
godzina 9:00


Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl