Strona KP PSP w Łasku

112 - Europejski numer alarmowy

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.
www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,
www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,
www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).

Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl